Η Havyard επενδύει στην ανάπτυξη συστημάτων καύσιμου υδρογόνου

Η εταιρεία Havyard πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος για μεγάλα πλοία το οποίο θα χρησιμοποιεί καύσιμο υδρογόνο.

Η εταιρεία εισέρχεται στη φάση της έγκρισης και έχει υπογράψει συμφωνίες με τις εταιρείες Linde Engineering και PowerCell Sweden AB για την προμήθεια δεξαμενών καύσιμου υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.

Σύμφωνα με τη Havyard, οι υπάρχουσες λύσεις μπαταριών δεν μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου τα μεγάλα πλοία να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με υψηλές ταχύτητες πλεύσης και με μηδενικές εκπομπές. Οι κυψέλες καυσίμου που χρησιμοποιούν καύσιμο υδρογόνο αποτελούν μια πιθανή λύση και ο όμιλος Havyard πραγματοποιεί πρωτοποριακό έργο πάνω στην ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο του είδους του για χρήση πάνω σε πλοία.

Η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος αποτελεί μέρος του προγράμματος PilotE, στο οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες του ομίλου Havyard και τα ερευνητικά ιδρύματα Sintef και Prototech.

Το υπό ανάπτυξη σύστημα είναι σχεδιασμένο σε ενότητες και μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε υπάρχοντα όσο και σε νεότευκτα πλοία διαφόρων κατηγοριών, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με μηδενικές εκπομπές.

Πηγή: naftikachronika.gr