Τα πλάνα για το υδρογόνο την επόμενη 10ετία

Η μετάβαση σε μια οικονομία με μειωμένες εκπομπές άνθρακα και η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν αναμφισβήτητα έναν πανευρωπαϊκό στόχο. Στο πλαίσιο αυτό έρχονται στην επιφάνεια νέες αναλύσεις και έρευνες που αποδεικνύουν ότι η εδραίωση νέων τεχνολογιών.

Η αξιοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και η χρήση του υδρογόνου μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα το υδρογόνο μπορεί να αντιπροσωπεύει το 24% της τελικής ενεργειακής ζήτησης και να συμβάλει στη δημιουργία 5,4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην Ε.Ε, έως το 2050.

Όπως μεταδίδει το διαδικτυακό περιοδικό energy-post oι μελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αλλαγές στις επιδοτήσεις μπορούν να  κάνουν το υδρογόνο πιο ανταγωνιστικό, τόσο για τους βιομηχανικούς χρήστες, όσο και για τους οικιακούς καταναλωτές, τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες έρευνες που υποστηρίζουν ότι το υδρογόνο που παράγεται από ορυκτά καύσιμα θα παραμείνει φθηνότερο, σίγουρα εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Πολλοί δε εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας παραμένουν σκεπτικοί εάν τελικά το ανανεώσιμο υδρογόνο θα έχει μειωμένο κόστος. Μια νέα έρευνα αμφισβητεί την προαναφερόμενη άποψη και διαπιστώνει ότι το υδρογόνο που παράγεται με αιολική ενέργεια στη Γερμανία και το Τέξας είναι ήδη οικονομικά ανταγωνιστικό για τους μικρούς και μεσαίους χρήστες. Προσθέτει ότι το ανανεώσιμο υδρογόνο θα καταστεί οικονομικά ανταγωνιστικό και αυτό οφείλεται στο μειωμένο κόστος της αιολικής ενέργειας και στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.

«Το υδρογόνο μπορεί να αντιπροσωπεύει το 24% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης στην Ε.Ε. μέχρι το 2050»

Στο μεταξύ, στην παραπάνω διαπίστωση προχωράει άλλη έρευνα με τίτλο: «Οδικός χάρτης για το υδρογόνο» που διεξήγαγε η εταιρεία FCH JU, τον περασμένο μήνα. Σε όλους τους τομείς, βλέπει τη δυνατότητα παραγωγής περίπου 2,250TWh υδρογόνου στην Ευρώπη, το 2050, και η οποία θα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της Ε.Ε. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να προμηθεύσει περίπου 42 εκατομμύρια μεγάλα αυτοκίνητα, 1,7 εκατομμύρια φορτηγά και περισσότερα από 5.500 τρένα. Η επίτευξη αυτού του οράματος, σύμφωνα με την έρευνα θέτει την Ε.Ε. σε μια πορεία προς τη μείωση των  εκπομπών άνθρακα από 3.500 Mt που είναι σήμερα στους 770 Mt το 2050. Η προβλεπόμενη ανάπτυξη του υδρογόνου θα δημιουργήσει μια βιομηχανία καυσίμων αξίας περίπου 130 δισ. ευρώ, μέχρι το 2030 και θα φτάσει τα 820 δισεκατομμύρια ευρώ, έως το 2050. Συνολικά, η βιομηχανία υδρογόνου της Ε.Ε. θα μπορούσε να προσφέρει απασχόληση σε περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης έως το 2030, φθάνοντας τα 5,4 εκατομμύρια, έως το 2050. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, πως θέτει μεταξύ άλλων τους εξής στόχους: ένα στα 22 επιβατικά καύσιμα θα μπορούν να λειτουργούν με κυψέλες καυσίμου μέχρι το 2030, ενώ το υδρογόνο εκτιμάται πως μπορεί να αντικαταστήσει το 7% του φυσικού αερίου, έως το 2030 και το 32% έως το 2040. Θα ήταν εφικτό δε να καλύψει τις ανάγκες για θέρμανση περίπου 2,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών μέχρι το 2030 και περισσότερων από 11 εκατομμυρίων το 2040.

Πηγή: energia.gr