Ο ρόλος του πράσινου υδρογόνου στο εθνικό σχέδιο της Ιρλανδίας

Το υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο στα μελλοντικά συστήματα θερμότητας, καθώς και στην ηλεκτροκίνηση, ενώ σύμφωνα με την Ιρλανδία η ανάμειξη υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου θα πρέπει να αποτελέσει «έσχατη λύση». Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική της Ιρλανδίας, που επιτάσσει αποκλειστικά τη χρήση «πράσινου» υδρογόνου.

Αν και το υδρογόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν, είναι πολύ σπάνιο ως αέριο και μέχρι στιγμής οι περισσότερες μέθοδοι παραγωγής αερίου σε ευρεία κλίμακα απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Ως «απόλυτο» θεωρείται το «πράσινο» υδρογόνο, που εξάγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ο άνεμος ή η ηλιακή ενέργεια.

«Το υδρογόνο αποτελεί ευκαιρία στην Ιρλανδία, αλλά πρέπει να στοχεύει σε χρήσεις που θα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη», τονίζει ο Eamon Ryan, υπουργός Περιβάλλοντος, Κλίματος, Επικοινωνιών και Μεταφορών, στο Hydrogen Insight. «Πρέπει να επικεντρωθούμε συλλογικά στα πράγματα που το υδρογόνο είναι καλύτερο. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε πραγματικές αγορές, που το υδρογόνο θα καταλήξει ως η πιο συμφέρουσα λύση». Ως εκ τούτου, η στρατηγική προσέγγιση της Ιρλανδίας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι να επικεντρωθεί στην προσπάθεια για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, άμεση ηλεκτροδότηση και στροφή σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως το υδρογόνο, για τομείς που είναι δύσκολο να απελευθερωθούν από τον άνθρακα.

Θερμικά συστήματα

Όσον αφορά τα θερμικά συστήματα, η έκθεση της Energy Outlook 2023 της BP φαίνεται πως επιβεβαιώνει την Ιρλανδία. Η αυξημένη χρήση της ηλιακής ενέργειας και η αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας μέσω των δικτύων θερμότητας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της ζήτησης για άλλες πηγές ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση, η άμεση ηλεκτροδότηση με αντλίες θερμότητας και η ανάπτυξη τηλεθέρμανσης αναμένεται να είναι πιο οικονομικά ωφέλιμες λύσεις γι’ αυτόν τον τομέα. Σημειώνει, μάλιστα, πως «το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει πολύ μικρό ρόλο σε συγκερασμό με εναλλακτικές λύσεις, όπως η τηλεθέρμανση, το βιομεθάνιο και οι λέβητες βιομάζας. Την ίδια ώρα, η Ιρλανδία πιστεύει ότι το «πράσινο» υδρογόνο μπορεί να εκτοπίσει τα ορυκτά καύσιμα σε άλλους μεγάλους τομείς χρήσης ενέργειας, όπως η φαρμακευτική βιομηχανία και η βιομηχανία τσιμέντου.

Υδρογόνο και μεταφορές

Οι κυψέλες υδρογόνου στα αυτοκίνητα θα μας απασχολήσουν στο μέλλον σε μεγάλο βαθμό. Το ζήτημα σίγουρα απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), αλλά και τον οργανισμό Hydrogen Europe. Αμφότεροι είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την υλοποίηση των στόχων που αφορούν την ανάπτυξη των σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο και των σημείων φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Το έγγραφο στρατηγικής της Ιρλανδίας εξηγεί με τη σειρά του ότι στον τομέα των μεταφορών, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία προσφέρουν χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας από τις επιλογές υδρογόνου κυψελών και είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά, λόγω των απωλειών μετατροπής ενέργειας που χρειάζονται για παραγωγή και χρήση υδρογόνου.

Ανάμειξη

«Η ανάμειξη υδρογόνου με φυσικό αέριο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ωστόσο, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο της Ιρλανδίας, πρέπει να αποτελέσει “λύση έσχατης ανάγκης”, εκεί που υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή ή ως αποθηκευτικό μέσο μεταφοράς και αποθήκευσης ελλείψει ειδικής υποδομής υδρογόνου». Άλλο ένα ζήτημα είναι πως τα έργα υδρογόνου θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση νέας καθαρής ενέργειας. Εάν μια μονάδα υδρογόνου απλώς αντλεί καθαρή ενέργεια από το δίκτυο, τότε δεν παράγει πρόσθετη ενέργεια. Πρόκειται απλώς για εκτροπή ενέργειας. Στην πραγματικότητα, θα κάνει το δίκτυο πιο βρόμικο, καθώς οι περισσότερες εταιρείες κοινής ωφέλειας θα ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης εντείνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό το υδρογόνο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί «καθαρό».

Στη στρατηγική της χώρας επισημαίνεται επίσης ότι η Ιρλανδία δεν θα χρησιμοποιεί «πράσινο» υδρογόνο για να απελευθερώσει την υπάρχουσα ζήτηση για γκρι H2, καθώς έχει «σχετικά μικρή τελική χρήση υδρογόνου σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη». Το γκρίζο υδρογόνο εξάγεται από το φυσικό αέριο με τη χρήση αναμόρφωσης ατμού-μεθανίου, που σήμερα είναι η τυπική βιομηχανική διαδικασία.

Η χρυσή τομή

Η Ευρώπη κατανοεί τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το «πράσινο» υδρογόνο στη βαριά βιομηχανία και τη χαλυβουργία. Το «πράσινο» υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί, να διοχετευθεί ή να μεταφερθεί με βυτιοφόρα στους καταναλωτές, για παράδειγμα για την εξυπηρέτηση σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου. Εξάλλου, η βαριά βιομηχανία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και έχει αρχίσει να αξιοποιεί το υδρογόνο για να το επιτύχει. Αντιστοίχως, η στρατηγική υδρογόνου της Ιρλανδίας υποστηρίζει ότι το «πράσινο» υδρογόνο είναι «ιδανικό» για την παραγωγή θερμότητας για βιομηχανικές διεργασίες υψηλής θερμοκρασίας (πάνω από 200°C) και θέλει να το εντάξει στη βιομηχανία της χώρας.

Πάντως, ανεξάρτητα από την Ιρλανδία, όλο και περισσότερες χώρες θέτουν φιλόδοξους στόχους ουδετερότητας άνθρακα και το υδρογόνο εμφανίζεται ως μέρος της λύσης. Για την Κομισιόν, το «πράσινο» υδρογόνο που θα παράγεται από ΑΠΕ, θα είναι ο καταλύτης του σχεδίου απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανίες και μεταφορές. Οι στόχοι για το επονομαζόμενο και ως «καύσιμο του μέλλοντος» αναβαθμίστηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: powergame.gr