Αποτελεί το υγροποιημένο υδρογόνο το ναυτιλιακό καύσιμο του μέλλοντος;

Η εταιρεία MAN Cryo, θυγατρική της MAN Energy Solutions, έχει αναπτύξει σε στενή συνεργασία με τις Fjord1 και Multi Maritime στη Νορβηγία, ένα σύστημα καυσίμου για ναυτιλιακές εφαρμογές, το οποίο χρησιμοποιεί υγροποιημένο υδρογόνο.

Ο σχεδιασμός της Multi Maritime για το πλοίο της Fjord1, συμπεριλαμβανομένου του πλήρως ολοκληρωμένου MAN Cryo – Hydrogen Fuel Gas System, έχει λάβει από το νηογνώμονα DNV-GL προκαταρκτική έγκριση επί της αρχής (AiP).

Ο κ. Uwe Lauber, Διευθύνων Σύμβουλος της MAN Energy Solutions, ανέφερε: “Ως μια λύση για πλοία που πραγματοποιούν ταξίδια σχετικά μικρών αποστάσεων, όπως τα οχηματαγωγά πλοία, η τεχνολογία αυτή αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοπορία. Επιπλέον, το υδρογόνο είναι ένα καθαρό καύσιμο, το προφίλ του οποίου ταιριάζει απόλυτα με τη γενική επιθυμία της βιομηχανίας να κινηθεί προς καθαρότερες τεχνολογίες. Οι δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ποικίλες και συναρπαστικές.”

Το υγροποιημένο υδρογόνο έχει θερμοκρασία -253 ° Κελσίου και είναι ένα από τα ψυχρότερα κρυογονικά αέρια που υπάρχουν, γεγονός που σημαίνει ότι τα εξαρτήματα του συστήματος και τα υλικά καταπονούνται από μεγάλες τάσεις, ενώ μία ακόμη πρόκληση αποτελεί και η εκρηκτική του φύση. Μόλις υγροποιηθεί, το υδρογόνο μειώνεται στο 1/800 του όγκου του, σε σύγκριση με τον όγκο που καταλαμβάνει στην αέρια φάση, επιτρέποντας μια πιο αποτελεσματική διαχείριση. Ως καύσιμο, το υδρογόνο δεν απελευθερώνει καθόλου CO2 και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα καθαρό ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το υγροποιημένο υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών για ηλεκτρική πρόωση μέσω της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου.

Πηγή: isalos.net